Koorbijdrage én nog meer nieuws

Lieve zangeressen,

De maand oktober is alweer bijna ten einde en de wereld waarin we leven is nog steeds volop in beroering. Veel besmettingen. Veel onderzoek. Veel verschillende waarheden naast elkaar. En geen repetities. Dat blijft nog even zo.

Koorbijdrage en opzeggen

Zoals eerder gemeld is de koorbijdrage voor het koorjaar 2020/2021 voorlopig vastgesteld op € 50. Deze moet voor 1 november a.s. worden betaald.

Is de kans groot dat er een additionele bijdrage betaald moet worden?
Nee. Met de inschatting die we nu doen van het aantal repetities in welke vorm dan ook, nieuwe arrangementen, verrassingsactiviteiten etc. gaan we ervan uit dat € 50 voldoende is. En in deze tijden is niets zeker. Stel dat we in 2021 wel helemaal los mogen gaan, dan willen we bijvoorbeeld weer optreden, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.

Wil je een betalingsregeling?

Dan kan je dat aangeven bij Grietje via de bestuursmail, bestuur@gooisvrouwenkoor.nl, en wordt besproken of en hoe dat geregeld kan worden.

Wil je stoppen met zingen?

Als je besluit te stoppen met zingen bij het GVK stuur dan vóór 1 november een mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl.

In een grote groep als het GVK zijn er natuurlijk verschillende meningen over wat wel en wat niet een goede besteding is van de koorbijdrage. Het is echt ondoenlijk om dit met een groep van 130-150 vrouwen te overleggen. Het bestuur is hiervoor aangesteld en beslist hierover.

 

Dit kalenderjaar ……..

 …… gaan we niet meer zingen. In elk geval niet in GVK verband. Een aantal van jullie heeft zangles en/of is thuis aan het oefenen. We hopen dat jullie daar volop van genieten.

……. vinden de stemgroepen elkaar op veel verschillende manieren: wandelingen, online escaperoom, bezoekje filmtheater, enz. Super dat op die manier de verbinding gezocht wordt en behouden blijft.

……. komt er nog een nieuw arrangement met de bijbehorende filmpjes van Martina.

……. verrassen we jullie zeker nog. Waarmee? Wij zijn ‘aan het broeden’.

 

Dit was het nieuws voor nu. Zodra er weer iets te melden is, laat we van ons horen. Voor nu: blijf gezond, blijf zingen, blijf genieten.

 

Liefs, Inke, Mariëlle, Grietje en Mientje

Blijven we zingen in 2020?

We bleven zingen!   

 

Het buiten zingen met elkaar was heerlijk! En toen werd het tijd voor binnen, waar het licht, warm en droog is.

…. na uren vergaderen, honderden appjes, mailtjes, heel veel locatie bezoeken, duizenden over- en afwegingen en liters thee, lag er een ander goed plan. Binnen zingen in de aula van de Zuiderhof. Onder de juiste voorwaarden, met een gesplitst koor en natuurlijk op een veilige plek.

Nog voor we jullie konden laten zien hoe we dat precies wilden gaan doen, zijn we wederom ingehaald door de realiteit. Die zorgt ervoor dat wij ons plan weer hebben aangepast.

Onze boodschap is nog steeds: We blijven zingen!

Alleen, met pijn in ons hart, nu even niet …

Nee, er is geen verbod op zingen met elkaar. Ja, we mogen met 30 personen bij elkaar komen. En ja, we hebben een goed en veilig plan.

Alleen de persconferentie maandag, publicaties in de media en oplopende besmettingen; we kunnen het niet naast ons neerleggen en ons oorspronkelijke plan gaan uitvoeren.

Daarom ligt er een nieuw idee waarvan wij vinden dat dit nu het beste is voor ons koor.

 

De nieuwe plannen…

Alle repetities tot 1 januari 2021 komen te vervallen. Dat is uiteraard heel jammer en tegelijkertijd geeft het voor dit moment rust voor iedereen. Ondertussen gaan wij kijken hoe we, samen met Martina, op onze bekende GVK manier, wel in contact kunnen blijven. Na 1 januari kijken we hoe de wereld er dan uitziet en of  – en zo ja hoe – we onze repetities weer kunnen hervatten.

 

Koorbijdrage

Er zijn dit koorjaar al kosten gemaakt voor o.a. repetities en arrangementen. Er is ook een aantal doorlopende kosten zoals Buma Stemra, website, lief en leedpot etc. En we willen de mogelijkheid houden om het een en ander te organiseren. Dit is mogelijk met een (voorlopige) koorbijdrage van € 50,-.

Als je blijft zingen bij het GVK, wat wij van harte hopen, dan maak je de bijdrage van € 50,- voor 1 november a.s. over. In januari kijken we opnieuw naar de te verwachten kosten en vragen, indien nodig, een aanvulling op de bijdrage. Zo kunnen we blijven bestaan, de gemaakte kosten dekken én nog het een ander organiseren.

De zangeressen die de bijdrage van € 200,- al hebben overgemaakt, krijgen binnenkort € 150,- teruggestort op hun rekening.

Niet meer zingen bij het GVK?

Besluit je niet meer te willen zingen bij het GVK, stuur dan een mail naar de bestuursmail (bestuur@gooisvrouwenkoor.nl) uiterlijk voor 1 november a.s.

 

Terug van weggeweest

Wanneer je besluit nu weg te gaan en later weer aan te sluiten, dan meld je je opnieuw aan als zangeres.  Op basis van de samenstelling van de stemgroepen en de wachtlijst, bekijken wij in welke stemgroepen er ruimte is. Je hoeft niet opnieuw auditie te doen en het is niet zo dat je voorrang krijgt bij het opnieuw aanmelden voor het koor. Je wordt op de wachtlijst geplaatst in volgorde van aanmelding.

 

DE TOEKOMST

We kunnen niet in de toekomst kijken, we moeten blijven schakelen waar nodig. We houden daarbij altijd het belang van het koor voor ogen. Laten we met elkaar vooruit kijken en zorgen dat we gezond blijven zodat we, voordat we het weten, weer samen kunnen zingen.

Ondertussen gaan wij verder met nadenken over manieren om met elkaar in verbinding te blijven. Jullie horen weer van ons…

Liefs,

Inke, Mariëlle, Grietje en Mientje