Wel en niet samen verder

Wel en niet samen verder

Daar was ze opeens een paar weken geleden; ‘t Zusje van het GVK.

Dat was in eerste instantie echt niet leuk en ingewikkeld maar stel nou dat je dat perspectief verandert ………

Afgelopen maandag (22 nov) zijn we (Mariëlle, Grietje, Mientje, Marjon, Monique en Fazia) met elkaar in gesprek gegaan met als uitgangspunt: ‘hoe gaan we goed uit elkaar en blijven we goed met elkaar in contact’? Dat was een helder en constructief gesprek.

Met als uitkomst; er zijn vanaf volgend jaar twee koren die heel goed naast elkaar kunnen bestaan: Het Goois Vrouwenkoor en ’t Zusje.

Allebei koren met liefde voor het zingen, met ruimte voor de gekkigheid die verbindend werkt én allebei met een eigen signatuur.

Het Goois Vrouwenkoor gaat door op de ingeslagen weg. Genieten van het zingen en daar met elkaar steeds beter in te worden onder de bezielende leiding van Martina. En volop leuke dingen doen. Rekening houdend met wat er mogelijk is in deze corona tijd.

Bij ‘t Zusje is zingen belangrijk en de gezelligheid evenzeer. Ook daar zal Martina de dirigent zijn. Met een ander repertoire.

Maak vooral de keuze die bij jou past. Wil je niet kiezen en in beide koren blijven zingen: dan ben je ook van harte welkom.

De ‘clash’ was pijnlijk en heeft veel onrust veroorzaakt. Over alle schaduwen heen stappend brengt het ook weer nieuwe mogelijkheden. Niet achteruit- maar vooruitkijkend. Niet praten over, maar praten met elkaar. Die stap is gezet en dat blijven we doen. Zodat beide koren in alle rust en openheid kunnen zingen en genieten.

Geen kerstconcert, wel kerstrepetitie

Op donderdag 16 december gaat het kerstconcert niet door. Wel hebben we – wanneer dat kan – op woensdag 15 december een gekke ‘over the top’ kerstrepetitie! Meer informatie volgt.

 

 

 

Zoals al eerder aangekondigd is Inke gestopt met haar rol als voorzitter. Ze zit nog tot 31 december in het bestuur om zaken goed over te dragen. Een groots afscheid – wat ze eigenlijk zeer verdiend – wil ze niet. Daarvoor is er echt te veel gebeurd. Maar een groot DANK JE WEL mag wel. DANK JE WEL Inke voor alle liefde en energie die je in het GVK hebt gestopt, waardoor we de afgelopen jaren heel veel bijzondere, vrolijke, gekke en ontroerende momenten hebben kunnen meemaken met het GVK.

Stokje over

Mientje neemt de rol van voorzitter over van Inke en blijft samen met Grietje en Mariëlle het bestuur vormen. Wil je aansluiten? Laat het weten. We willen graag het bestuur met nog twee andere vrouwen ‘aanvullen’. En ook al is het pittig – zeker nu – het is ook erg leuk en dankbaar werk!

De data tot en met december

8 december             gewone repetitie (20.30) en stemrepetitie MS 2 (18.45)

15 december           ‘over the top’ kerstrepetitie 20.00 uur

 

 

Vertrek

Het stormt

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het stormachtige weken zijn binnen het koor. Niet alleen door corona, hoewel dat op ieder ook een groot effect heeft, maar vooral de aangekondigde start van een nieuw koor door Marjon, Mo en Faas roept veel reactie op en zeer zeker ook emoties.

Wij hebben van een aantal dames begrepen dat zij zich, om diverse redenen hebben ingeschreven voor het nieuwe koor. Wij kunnen en willen dit niet tegenhouden en het gaat ongetwijfeld een effect hebben op de samenstelling van ons koor zoals het nu is. Het is nooit onze bedoeling geweest een ‘scheiding’ te veroorzaken, wij zijn hiermee geconfronteerd en zullen er mee verder moeten. Wij willen jullie heel graag een perspectief bieden voor de toekomst en zouden het liefst gewoon met z’n allen door willen, maar we kunnen hier op dit moment geen toezeggingen over doen. Ook omdat de tijd ons steeds weer inhaalt en we op heel veel nu geen invloed hebben.

Uiteraard hebben wij ook goed geluisterd naar de feedback en het commentaar dat vanuit de zangeressen is gekomen en hebben hieruit onze conclusies getrokken.

Wij willen graag door met het koor maar zien ook dat er iets moet gebeuren aan onze kant. Met pijn in ons hart en in het belang van het GVK zal Inke daarom op korte termijn stoppen als voorzitter van het GVK. Dat betekent dat zij bij de volgende repetitie het voorzitterschap overdraagt aan Mientje en dat de rest van het bestuur volgens het bestaande aftreedrooster het stokje zal gaan overdragen aan nieuwe bestuursleden. We willen graag op korte termijn al twee nieuwe mensen toevoegen aan het bestuur, zodat we met z’n vijven verder de koers kunnen bepalen. Inke blijft tot 1 januari bestuurslid om te zorgen voor een goede overdracht.

 

Vacatures

Per direct zoeken wij twee dus in ieder geval twee bestuursleden die zin hebben om tijd en energie te stoppen in dit prachtige koor. Wij streven ernaar om voortaan 1 bestuurslid per stemgroep te hebben. Op de korte termijn zoeken wij dank ook zangeressen uit de Alten, MS1, MS2 of S2. Op de langere termijn treden ook de andere bestuursleden af en zoeken we ook belangstellenden uit de Brommers of S1. Mocht je interesse hebben laat het ons dan weten via bestuur@gooisvrouwenkoor.nl

 

Akela’s

Binnenkort plannen wij een afspraak met de akela’s om de openstaande vragen die er nog zijn te kunnen beantwoorden. Dus mocht je vragen hebben geef ze door aan je akela.

Info voor as woensdag

Lieve zangeressen,

Aanstaande woensdag (10 november) gaan we weer zingen. Vanuit de overheid zijn er aanscherpingen mbt het coronabeleid, vandaar nog wat aanvullende info voor de komende repetities.

We delen hierbij het bericht van Korennetwerk:

Coronatoegangsbewijs wordt verplicht bij koorrepetitie en -uitvoering

Met ingang van zaterdag 6 november a.s. is een coronatoegangsbewijs (ctb) voor koren verplicht bij deelname aan koorrepetities én bij uitvoeringen voor publiek. De verplichting geldt voor personen van 18 jaar en ouder. Waar het ctb van toepassing is, is het dragen van mondkapjes niet verplicht, dus ook niet in het repetitielokaal. De anderhalve meter afstand keert niet terug als verplichting maar wordt wel dringend geadviseerd als veilige afstand.

Dat maakte het kabinet bekend tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november. De invoering van het ctb voor kunst- en cultuurbeoefening maakt deel uit van een aangescherpt pakket aan coronamaatregelen om de herfstpiek in het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Daarbij hamert het kabinet nog eens stevig op het naleven van de basisregels zoals thuisblijven bij klachten (en je laten testen!), handen wassen en ventileren.

 Coronatoegangsbewijs

Ook wij ontkomen er niet aan: we gaan coronatoegangsbewijs controleren.

We verzoeken je dan ook om te zorgen voor een QR code op je mobiel of uitgeprint papier. Voor niet (volledig) gevaccineerden betekent dit dat je een test-voor-toegang moet doen, maximaal 24 uur voor de aanvang van de repetitie.

Voor wat betreft het anderhalve meter advies; dat laten we aan ieder persoonlijk over met respect voor- en naar elkaar.

Drankjes

Na afloop van de repetitie is er weer gelegenheid om een drankje te drinken met elkaar. De afgelopen repetitie hebben jullie van ons een drankje aangeboden gekregen. Vanaf deze repetitie zijn de drankjes voor eigen rekening. Voor een borrelhap wordt natuurlijk gezorgd.

Er is een pinapparaatje en die werkt niet zo snel. Dus wellicht ook handig om contant geld mee te nemen. Een glas wijn kost €2,50, bier en fris  €2,00.

 

EN

De extra oefenavond voor de brommers start om 18.45 uur.

De repetitie start om 20.30 uur.