Na de lockdown komt er zonneschijn …

11 maart 2020 was onze laatste repetitie in De Rex. Hoe lang geleden lijkt dat!

 

Ook in januari gaan we nog niet repeteren. Maar als het enigszins mogelijk is willen wij daarna weer gaan zingen.

 

In De Zuiderhof, in kleine groepen, in een veilige zigzag placering, met de mogelijkheid om er middels een livestream bij te zijn en natuurlijk alleen als het echt kan en mag.

 

We wilden dit perspectief toch even met jullie delen, zodat je het met potlood in je agenda kunt zetten. Voorbarig? Misschien. Kan het alsnog niet doorgaan? Zeker. 

 

Wanneer we met elkaar alle positieve energie die er is het universum in sturen, vieren we hopelijk in het voorjaar de herstart van onze repetities. De voorbereidingen staan in de steigers. 

 

Nu eerst kerstvakantie. We wensen jullie mooie dagen en

een goede start van 2021. Op welke manier dan ook.

Liefs, Inke, Mariëlle, Grietje en Mientje

Koorbijdrage én nog meer nieuws

Lieve zangeressen,

De maand oktober is alweer bijna ten einde en de wereld waarin we leven is nog steeds volop in beroering. Veel besmettingen. Veel onderzoek. Veel verschillende waarheden naast elkaar. En geen repetities. Dat blijft nog even zo.

Koorbijdrage en opzeggen

Zoals eerder gemeld is de koorbijdrage voor het koorjaar 2020/2021 voorlopig vastgesteld op € 50. Deze moet voor 1 november a.s. worden betaald.

Is de kans groot dat er een additionele bijdrage betaald moet worden?
Nee. Met de inschatting die we nu doen van het aantal repetities in welke vorm dan ook, nieuwe arrangementen, verrassingsactiviteiten etc. gaan we ervan uit dat € 50 voldoende is. En in deze tijden is niets zeker. Stel dat we in 2021 wel helemaal los mogen gaan, dan willen we bijvoorbeeld weer optreden, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.

Wil je een betalingsregeling?

Dan kan je dat aangeven bij Grietje via de bestuursmail, bestuur@gooisvrouwenkoor.nl, en wordt besproken of en hoe dat geregeld kan worden.

Wil je stoppen met zingen?

Als je besluit te stoppen met zingen bij het GVK stuur dan vóór 1 november een mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl.

In een grote groep als het GVK zijn er natuurlijk verschillende meningen over wat wel en wat niet een goede besteding is van de koorbijdrage. Het is echt ondoenlijk om dit met een groep van 130-150 vrouwen te overleggen. Het bestuur is hiervoor aangesteld en beslist hierover.

 

Dit kalenderjaar ……..

 …… gaan we niet meer zingen. In elk geval niet in GVK verband. Een aantal van jullie heeft zangles en/of is thuis aan het oefenen. We hopen dat jullie daar volop van genieten.

……. vinden de stemgroepen elkaar op veel verschillende manieren: wandelingen, online escaperoom, bezoekje filmtheater, enz. Super dat op die manier de verbinding gezocht wordt en behouden blijft.

……. komt er nog een nieuw arrangement met de bijbehorende filmpjes van Martina.

……. verrassen we jullie zeker nog. Waarmee? Wij zijn ‘aan het broeden’.

 

Dit was het nieuws voor nu. Zodra er weer iets te melden is, laat we van ons horen. Voor nu: blijf gezond, blijf zingen, blijf genieten.

 

Liefs, Inke, Mariëlle, Grietje en Mientje

Blijven we zingen in 2020?

We bleven zingen!   

 

Het buiten zingen met elkaar was heerlijk! En toen werd het tijd voor binnen, waar het licht, warm en droog is.

…. na uren vergaderen, honderden appjes, mailtjes, heel veel locatie bezoeken, duizenden over- en afwegingen en liters thee, lag er een ander goed plan. Binnen zingen in de aula van de Zuiderhof. Onder de juiste voorwaarden, met een gesplitst koor en natuurlijk op een veilige plek.

Nog voor we jullie konden laten zien hoe we dat precies wilden gaan doen, zijn we wederom ingehaald door de realiteit. Die zorgt ervoor dat wij ons plan weer hebben aangepast.

Onze boodschap is nog steeds: We blijven zingen!

Alleen, met pijn in ons hart, nu even niet …

Nee, er is geen verbod op zingen met elkaar. Ja, we mogen met 30 personen bij elkaar komen. En ja, we hebben een goed en veilig plan.

Alleen de persconferentie maandag, publicaties in de media en oplopende besmettingen; we kunnen het niet naast ons neerleggen en ons oorspronkelijke plan gaan uitvoeren.

Daarom ligt er een nieuw idee waarvan wij vinden dat dit nu het beste is voor ons koor.

 

De nieuwe plannen…

Alle repetities tot 1 januari 2021 komen te vervallen. Dat is uiteraard heel jammer en tegelijkertijd geeft het voor dit moment rust voor iedereen. Ondertussen gaan wij kijken hoe we, samen met Martina, op onze bekende GVK manier, wel in contact kunnen blijven. Na 1 januari kijken we hoe de wereld er dan uitziet en of  – en zo ja hoe – we onze repetities weer kunnen hervatten.

 

Koorbijdrage

Er zijn dit koorjaar al kosten gemaakt voor o.a. repetities en arrangementen. Er is ook een aantal doorlopende kosten zoals Buma Stemra, website, lief en leedpot etc. En we willen de mogelijkheid houden om het een en ander te organiseren. Dit is mogelijk met een (voorlopige) koorbijdrage van € 50,-.

Als je blijft zingen bij het GVK, wat wij van harte hopen, dan maak je de bijdrage van € 50,- voor 1 november a.s. over. In januari kijken we opnieuw naar de te verwachten kosten en vragen, indien nodig, een aanvulling op de bijdrage. Zo kunnen we blijven bestaan, de gemaakte kosten dekken én nog het een ander organiseren.

De zangeressen die de bijdrage van € 200,- al hebben overgemaakt, krijgen binnenkort € 150,- teruggestort op hun rekening.

Niet meer zingen bij het GVK?

Besluit je niet meer te willen zingen bij het GVK, stuur dan een mail naar de bestuursmail (bestuur@gooisvrouwenkoor.nl) uiterlijk voor 1 november a.s.

 

Terug van weggeweest

Wanneer je besluit nu weg te gaan en later weer aan te sluiten, dan meld je je opnieuw aan als zangeres.  Op basis van de samenstelling van de stemgroepen en de wachtlijst, bekijken wij in welke stemgroepen er ruimte is. Je hoeft niet opnieuw auditie te doen en het is niet zo dat je voorrang krijgt bij het opnieuw aanmelden voor het koor. Je wordt op de wachtlijst geplaatst in volgorde van aanmelding.

 

DE TOEKOMST

We kunnen niet in de toekomst kijken, we moeten blijven schakelen waar nodig. We houden daarbij altijd het belang van het koor voor ogen. Laten we met elkaar vooruit kijken en zorgen dat we gezond blijven zodat we, voordat we het weten, weer samen kunnen zingen.

Ondertussen gaan wij verder met nadenken over manieren om met elkaar in verbinding te blijven. Jullie horen weer van ons…

Liefs,

Inke, Mariëlle, Grietje en Mientje

 

Alles gehoord hebbend ………

Lieve zangeressen,

Om maar met de deur in huis te vallen: de keuze om door te gaan met zingen, naar binnen te gaan én te kiezen voor de aula van de Zuiderhof heeft bij twee stemgroepen nogal wat stof doen opwaaien. Dank aan deze zangeressen dat jullie je verschillende afwegingen hebben laten weten. We hebben alle geluiden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid afgewogen.

En we hebben een aantal besluiten genomen:

We blijven wel zingen. In aangepaste vorm. Voorlopig in 2 groepen. We kiezen ervoor om dit in de aula van de Zuiderhof te gaan doen . De plek is coronaproof (ventilatie en ruimte), we kunnen er met 50 vrouwen op 2 meter afstand van elkaar zingen en Martina* kan op een goede afstand staan. We realiseren ons dat door dit besluit mogelijk een aantal vrouwen niet zal komen zingen. Dat vinden we ontzettend jammer.

*We hebben natuurlijk met Martina overlegd of het voor haar ook akkoord is: binnen zingen met 50 vrouwen in de aula van De Zuiderhof. Zij vindt het een goede oplossing. Zelf zingt ze ook met haar koor binnen. Dat gaat prima. De veiligheid kan voldoende gegarandeerd worden.

Was er dan echt geen andere locatie?

Nee is het korte antwoord. Na bijna 30 locaties bezocht te hebben kunnen we zeggen dat het nog niet meevalt om een plek te vinden die voldoet aan de door ons gestelde eisen. Sporthallen, kerken, leegstaande panden zoals MediaMonks, loodsen, Le Fabrique, aula’s van scholen: alles is gebeld en of bezocht. Zonder resultaat.

Een time-out

De suggestie voor vrouwen, die nu niet willen komen zingen (om welke goede reden dan ook) om de mogelijkheid van een time-out te bieden, hebben we zorgvuldig onderzocht en we komen tot de conclusie dat dit geen haalbare optie is. De kosten lopen namelijk gewoon door.

Natuurlijk kan je besluiten om wel ‘lid’ te blijven van het koor door je bijdrage te betalen en niet te komen zingen. Dat is helemaal aan jou. Ook kan je met Grietje een betalingsregeling treffen die passend is voor jou.

Wij kunnen nu niet inschatten hoe vaak we kunnen zingen etc. Wij kunnen dan ook niet op voorhand korten op de bijdrage. Aan het einde van het zangjaar maken we de de (financiële) balans van het GVK op,  weten we wat er wel en niet is door gegaan en of er gedeeltelijke restitutie mogelijk is.

Ons streven is echter om er, met alles wat er speelt, toch een mooi zangjaar van te maken. Met nieuwe arrangementen, gekkigheid op zijn tijd en wie weet een heel bijzonder optreden op een verantwoorde manier.

Bedenkperiode

In eerste instantie zou iedereen voor 1 oktober a.s. de koorbijdrage moeten betalen. Dit stellen we uit naar 1 november a.s.. We willen iedereen die dat wil, de mogelijkheid bieden om in de maand oktober het zingen in de aula te ervaren. Zodat iedere zangeres zelf kan onderzoeken of deze werkwijze en plek passend is. Mee repeteren via de livestream is ook een mogelijkheid.

Opzeggen kan tot uiterlijk 1 november a.s. Blijf je wel zingen bij het koor dan ontvangen we de koorbijdrage  graag uiterlijk in de eerste week van november.

Ver vooruit kijken is een illusie

Van ons als bestuur wordt gevraagd om én de grote lijn voor het hele jaar uit te zetten én toch per maand vooruit te kijken in deze corona tijd. Verder kan niet. We zullen steeds blijven acteren op wat er mogelijk en veilig is. Mocht de situatie anders worden dan spelen we daar direct op in. We zullen niets risicovols doen. Wij volgen bij alle beslissingen de RIVM richtlijnen en de COVID-19 regels die op dat moment gelden. Weet dat we respect hebben voor elke keuze die jullie als individuele zangeres maken.

Het stof zal niet in een keer neerdwarrelen. Dat hoeft ook niet. Dit besluit zal even haar tijd nodig hebben om te bezinken. En het besluit is genomen op de situatie en feiten die wij nu weten en kunnen overzien. Wanneer je nog iets nodig hebt om wel mee te kunnen gaan in hoe we het nu gaan doen: laat het weten!

Liefs,

Inke, Mariëlle, Grietje en Mientje

Sing about it …

Sing, sing, sing about it …

 

Sing about …

de liefde die we deelden op deze bijzondere repetitie avond waarop we Jolien herdachten. Een filmpje en een kaart zijn naar de familie van Jolien gestuurd.

 

Sing about …

de eenheid in het koor die zo voelbaar was op deze tweede repetitie avond bij Zonnestraal.

 

 

Sing about …

de verbondenheid tussen alle zangeressen terwijl we 2 meter van elkaar af staan.

 

Sing about …

het plezier van elkaar life zien op een prachtige locatie

 

Sing about …

de tijd dat je a.s. woensdag even niet thuis bent om te zingen van 19.30-21.00 uur

 

Sing about …

jouw bericht aan de akela dat je a.s. woensdag weer heel graag komt zingen of eventueel verhinderd bent.

 

Sing about …

jouw verzoek om op een speciale plek te staan a.s. woensdag en mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl

 

 

Sing about …

het genot van de prachtige klanken straks op onze binnen locatie …

 

Sing about …

We gaan binnen zingen!

Het heeft even geduurd voor we wisten waar en dat heeft een reden. Want een locatie vinden waar we met elkaar op een veilige èn goede manier kunnen zingen binnen alle richtlijnen en regels vergt zorgvuldigheid en tijd. Kerken, zalen, leegstaande gebouwen; we hebben veel gezien en beoordeeld maar veel locaties voldeden niet aan onze lijst met eisen.

En dan opeens is er een plek die weliswaar niet voor de hand ligt maar uiteindelijk zo logisch voelt. Goed bereikbaar, goede ventilatie, een prachtige akoestiek, en voldoende ruimte om met een in tweeën gesplitst koor in zigzag formatie op twee meter afstand van elkaar te zingen. Vanaf woensdag 7 oktober zijn wij welkom om te komen zingen in de aula van begraafplaats Zuiderhof aan de Kolhornseweg in Hilversum.

Wij zijn geroerd door de liefdevolle en warme ontvangst van de uitvaartstichting. En wij zijn nog veel blijer met de prachtig plek waar wij onze klanken mogen laten klinken.

 

Details volgen na de repetitie van a.s. woensdag 23 september.

En natuurlijk gaan wij woensdag aan de slag met Sing about it.

 

Sing about it …

Sing en komt allen a.s. woensdag 23 september voor de laatste keer dit jaar bij Zonnestraal.

 

 

Lief en leed delen

Lieve zangeressen,

Wat een verdrietige week was het. En wat was het ook weer hartverwarmend hoe er vanuit alle stemgroepen liefdevolle reacties kwamen naar aanleiding van het overlijden van Jolien. Zo tastbaar dat we in ons GVK lief en leed delen. Dat stemt dankbaar.

Herdenken Jolien

Op de repetitie van 9 september staan we stil bij Jolien. We willen jullie vragen om allemaal een waxinelichtje, bij voorkeur in een houder, mee te nemen en lucifers of aansteker. Aan het einde van de repetitie maken we met elkaar een hart van licht. Hiervan maken wij een foto die we aan de familie sturen.

We konden weer zingen

 

Terwijl de regenboog de hemel kleurde, konden wij proosten op de start van een nieuw – en bijzonder – zangseizoen. Wat een feest was het om weer met elkaar te zingen. Ook al hoorde je vooral jezelf zingen, wat soms best confronterend was :). Het plezier had de overhand.

 

 

Repetitie 9 september

Onze tweede repetitie is weer buiten op Landgoed Zonnestraal. op 2 meter, bij je vlaggetje. We starten om 19.30 uur met zingen tot 21.00 uur, zonder pauze. Daarna maken we dan een groot hart voor Jolien. Nadat de foto is gemaakt, kan ieder zijn waxinelichtje weer pakken en het terrein verlaten.

Geef aan je akela vòòr maandagavond (7 september 2020) 20.00 uur door of je bij de repetitie bent op woensdag 9 september a.s. Speciale wensen mbt je plaats op het veld, graag rechtstreeks melden per mail bij ons: bestuur@gooisvrouwenkoor.nl.

Graag weer echt op tijd aanwezig zijn, zodat het qua logistiek allemaal goed gaat. Het is echt de bedoeling dat na afloop van de repetitie (in dit geval de foto) iedereen het terrein verlaat. Hoe verleidelijk ook om daar nog even na te praten. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt en daar houden we ons graag aan.

Buiten en binnen

Ook op 23 september repeteren we nog buiten op Landgoed Zonnestraal.

Daarna gaan we naar binnen. We hebben een aantal goede locaties op het oog en zijn in de laatste fase van afstemming. Omdat we ernaar streven met het hele koor te kunnen zingen, vraagt dat nog even tijd. En het gaat lukken of met de hele groep of in twee groepen, daarover later meer.

Koorbijdrage

Zoals al eerder gecommuniceerd hebben we besloten de opzegdatum te verschuiven naar 1 oktober 2020. Als je twijfelt overleg dan met ons, we willen hierin zo flexibel mogelijk zijn. De uiterste betaaldatum voor de koorbijdrage verschuiven we van 1 oktober 2020 naar 1 november 2020. Kan je eerder betalen dan natuurlijk graag. Mocht je liever een betaling in termijnen willen neem dan tzt contact met Grietje op of stuur een mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl.

Jubeluitje

Omboeken

Zoals jullie weten hebben wij een groepsticket geboekt naar Dublin op donderdag 10 september heen en vrijdag 11 september terug. Nu wij besloten hebben de groepsboeking bij Ryanair te annuleren doet zich voor jullie de gelegenheid voor om jouw ticket, individueel om te boeken. Daaraan zijn wel kosten verbonden en wel de volgende:

 • € 45,- voor het omboeken
 • € 10,- administratiekosten
 • En het prijsverschil tussen het gekochte ticket en het nieuwe ticket.

De ticketprijzen tot en met oktober 2021 staan op de site van Ryanair. Tickets kunnen worden omgeboekt naar een datum waarvan de prijs bekend is, dus tot en met oktober 2021. De kosten van de omboeking moet tegelijk met het omboeken worden betaald.

NB Ryanair biedt op dit moment tickets aan tegen dumpprijzen. Dus als je een ticket wilt, is dat goedkoper dan omboeken.

Wil je omboeken dan moet je morgen, maandag 7 september 2020 een mail sturen naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl met de volgende gegevens:

 • Datum waarnaar je om wilt boeken;
 • de bestemming waar je naar toe wilt;
 • de door jouw berekende prijs van de omboeking;
 • jouw mobiele nummer zodat wij je per omgaande een tikkie kunnen sturen.

Alle verzoeken die na maandag 7 september 2020 0.00 uur binnen komen, kunnen we niet meer in behandeling nemen.

Mogelijke teruggave ticketkosten

Er is een aantal zangeressen die een doorlopende annuleringsverzekering hebben. Het zou mogelijk kunnen zijn dat jij de kosten (€ 125,-) terug kunt krijgen via jouw verzekering. Jullie begrijpen dat dit voor ons enorm veel extra werk kan betekenen. Daarom vragen wij je het volgende te doen.

 1. Benader eerst jouw verzekeringsmaatschappij en vraag exact wat ze nodig hebben om de kosten te vergoeden.
 2. Stuur een mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor waarin heel duidelijk staat wat jij nodig hebt. Vermeld duidelijk jouw naam en mobiele nummer erbij.
 3. Je ontvangt van ons een tikkie voor € 10,- administratiekosten, die wij af moeten dragen.
 4. Het kan zijn dat de brief van de Golden Crew en het bestuur voldoende is voor jouw verzekeringsmaatschappij. Uiteraard brengen we dan geen administratiekosten in rekening. De brief heb je immers al.
 5. Deze mail moet uiterlijk vrijdag 11 september 2020 om 0.00 uur bij ons binnen zijn.

Mocht je nog vragen hebben, stuur ook dan een mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl

 

WE GAAN WEER ZINGEN

Lieve zangeressen,

Woensdag 26 augustus is de eerste repetitie. Wat heerlijk om dat te kunnen aankondigen. Het gaat echt gebeuren! We gaan weer ZINGEN. Én we hebben een prachtig nieuw nummer, om alvast mee in de stemming te komen.

DE EERSTE REPETITIE

We gaan buiten zingen. Op Landgoed Zonnestraal. De plek die we zo goed kennen van het SunBeats Festival. Daar kunnen we met het hele koor starten. Hoe fijn is dat. Op 1,5 meter afstand. Zigzag geplaceerd met naamvlaggetjes.

Hoe ziet de avond eruit?

We verwelkomen jullie graag om 19.00 uur bij Brasserie Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum. Daar kan je ook parkeren.

Neem je GVK champagne glas mee. Dan vullen de GoldenGirls dat met een welkomstdrankje én je krijgt een Coronaproof lekkernij. Dan kunnen jullie met gepaste afstand even bijkletsen met elkaar.

Om 19.30 uur gaan we iedereen ‘op haar plek zetten’ en dan zingen we van 19.45 tot 21.15. Daarna gaan we weer meteen huiswaarts. Napraten is er nog even niet bij!

LAATKOMERS kunnen we helaas niet meer in de groep voegen. Omdat we dan de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen. Zoals jullie begrijpen luistert de logistiek heel nauw. Dus wees echt uiterlijk om 19.30 uur op de plek van bestemming.

En bij slecht weer?

Wanneer het echt heel slecht weer is, dan gelasten we het af. Bij een paar druppels gaan we gewoon ‘singing in the rain’.

Registeren!

Ben je erbij woensdag 26 augustus? Laat dat dan voor zondag 00.00 uur weten aan je akela. Dan kunnen wij maandag de ‘registratie’ in orde maken én alle andere voorbereidingen treffen.

GVK IN CORONATIJD

 • Elkaar weer zien doen we natuurlijk met ons gezonde verstand:
 • Begroeten zonder elkaar aan te raken;
 • 1,5 meter afstand houden;
 • Thuisblijven wanneer je je niet lekker voelt;
 • Niezen en hoesten liever niet en als het echt niet anders kan in je elleboog.

Dat we weer kunnen gaan zingen is FANTASTISCH. Dat we kunnen blijven zingen, is van ons allemaal afhankelijk. We rekenen op jullie!

 

REPETEREN IN SEPTEMBER

We repeteren in september buiten op Landgoed Zonnestraal van 19.30 uur – 21.00 uur. Vroeger dan normaal, maar dan is het nog licht.  Vanaf oktober gaan we naar binnen. Daarover volgt later meer informatie.

 

NIEUW NUMMER

De Muzen hebben een prachtig nummer gekozen en Martina heeft daar in de zomer een fantastisch arrangement voor gemaakt: ‘Sing about it’. Geniet ervan. Want dat gaan we woensdag zeker zingen met elkaar.

 

 

JUBEL UITJE

De laatste informatie over het uitje volgt heel snel. Nog heel even geduld ……… Dan lezen jullie er alles over in de volgende Nieuwsbrief.

De nabije toekomst

De nabije toekomst van het GVK

En dan gaat ineens het land op slot. 11 maart na de laatste repetitie sloten ook de deuren van de Rex. En stopte het zingen samen.

Daarna hebben wij niet stilgezeten en zijn blijven onderzoeken wat er mogelijk is / zou kunnen binnen de regels die er gelden. En bovenal met een grote garantie dat de mogelijkheden die er zijn een veilige setting garanderen. We nemen jullie graag mee in onze plannen voor de nabije toekomst.

Tot aan de zomervakantie

Het onderzoek dat nu loopt, wat het effect is van zingen op het kunnen besmetten van de ander, is nog in volle gang. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons van groot belang. Daar moeten wij op wachten. Daarnaast is, op dit moment, het RIVM advies om niet met elkaar te zingen. Hoe jammer wij dat ook vinden. Want oh wat missen wij jullie én heerlijk energie krijgen van een avond zingen. Echter: gezondheid gaat nu voor. We hebben dan ook besloten tot aan de zomer niet meer fysiek met elkaar te zingen.

Na de zomer

Dan starten we weer op. We verwachten dat we nog niet gelijk met het hele koor kunnen starten. We hebben nu een tweetal buitenlocaties waar we in groepen van 30 of mogelijk iets meer kunnen zingen. Die mogelijkheden werken wij de komende tijd verder uit. En daar horen jullie direct na de zomer meer van. Natuurlijk met hopelijk het vooruitzicht dat wij elkaar in september weer gaan treffen en heerlijk gaan genieten van elkaar en zingen.
Het buiten zingen heeft natuurlijk een eindigheid. Dat betekent dat we ook met locaties in gesprek zijn om daar in kleinere groepen én als grote groep te kunnen zingen. Dat zal vooralsnog niet in de Rex zijn. De ventilatie is daar niet optimaal. Gelukkig zijn er ook andere plekken waar we terecht kunnen. Daarover binnenkort meer.

Concert 15 november

Deze datum gaan we verschuiven naar het voorjaar van 2021. We weten nu bijna zeker dat een concert met  publiek nog niet mogelijk zal zijn in november. Ook het repeteren met het hele koor en orkest zal voor die tijd wellicht nog niet kunnen. Als we het doen willen we het goed doen én voldoende voorpret hebben met elkaar.

Wel activiteiten

Geen jubelreisje in september, geen concert in november: dat betekent zeker niet dat er niets op stapel staat in het najaar. De GoldenGirls zijn plannen aan het maken en komen natuurlijk met een bijzonder idee vol gekkigheid.

Koorbijdrage

Wij realiseren ons dat deze maanden voor velen financieel onzeker zijn. Wij zouden het heel jammer vinden wanneer hierdoor een aantal zangeressen zou moeten stoppen met het koor. Normaal gesproken is 1 mei de datum waarop je uiterlijk moet opzeggen wanneer je het volgend seizoen niet meer wil zingen. We hebben besloten deze datum dit jaar te verschuiven naar 1 oktober 2020. Als je twijfelt overleg dan met ons, we willen hierin zo flexibel mogelijk zijn. De uiterste betaaldatum voor de koorbijdrage verschuiven we van 1 oktober 2020 naar 1 november 2020. Kan je eerder betalen dan natuurlijk graag. Mocht je liever een betaling in termijnen willen neem dan tzt contact met Grietje op of stuur een mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl. Deze informatie herhalen we nog een keer in de volgende nieuwsbrief.
We hebben nagedacht of de koorbedrag verlaagd zou kunnen worden, wanneer er minder repetities en optredens zijn. Op dit moment kunnen we daar nog niets over zeggen. Wanneer we de komende maanden in kleinere groepen moeten gaan repeteren, kan dit extra kosten voor zaalhuur betekenen en Martina zal dan ook extra uren moeten maken. Ook een geschikte locatie waar we met het gehele koor met voldoende afstand en ventilatie kunnen repeteren – als dat weer mag volgende de RIVM richtlijnen – zal waarschijnlijk duurder zijn dan de Rex. We verwachten hier in september meer duidelijkheid over te hebben. De koorbijdrage zal in elk geval niet verhoogd worden!

Bijdrage Jubeluitje

De Golden Crew had in de vorige nieuwsbrief al aangegeven dat ze momenteel nog geen financiële afrekening kunnen maken van de kosten die al gemaakt zijn voor het Jubeluitje. Dat hangt onder andere af van de annuleringen die gedaan moeten worden en of deze wel of niet vergoed worden. Daar is de Golden Crew volop mee bezig. En tegelijkertijd denkt de Golden Crew ook al na over allerlei alternatieven. Kan het Jubeluitje in 2021 plaats vinden? Wij weten het niet, er zijn nog zoveel onzekerheden. Waar we ook heen gaan, wat het ook wordt, jubelen zullen we en een feestje wordt het zeker.

De nabije toekomst

De nabije toekomst kunnen we, zoals jullie lezen, een beetje voorspellen. We weten ook dat we de komende tijd zullen moeten blijven schakelen op basis van datgene wat mogelijk is.
Dat vraagt geduld en begrip van jullie. Dat realiseren we ons zeer. Daar zijn we jullie ook erg dankbaar voor. De betrokkenheid die er momenteel is, is hartverwarmend. We blijven stimuleren dat die betrokkenheid er blijft. De wereld is anders, de wereld blijft anders, het GVK blijft zingen met elkaar.
Heb je vragen of wil je iets overleggen met betrekking tot jouw persoonlijke situatie op dit moment. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Inke, Mariëlle, Grietje en Mientje

SAVE THE DATE

Natuurlijk hadden jullie 20 juni nog in je agenda staan. LATEN STAAN. We treffen jullie graag van 17.00 – 17.30 uur. Waar? Waarmee? Houd zaterdag 20 juni  je voordeur in de gaten ………..

Veel liefs

Jubeluitje

 

Lieve zangeressen,

 

Naast alle inspirerende dingen die we delen deze periode, hebben we nu helaas een bericht dat wij schrijven met een knoop in onze buik en pijn in ons hart.

 

Om maar met de deur in huis te vallen: wij vinden het niet verantwoord het Jubeluitje dat gepland staat voor 10 en 11 september 2020 door te laten gaan. En dat doet pijn. We vinden echter de huidige Corona-context te onzeker om ons nu verder te committeren om in september veilig met meer dan 100 zangeressen op pad te gaan.
Vooralsnog stellen we het Jubeluitje dan ook uit…

 

Wel blijven we super enthousiast over het plan dat we hebben bedacht en uitgewerkt. We willen dan ook alles in het werk stellen om het Jubeluitje alsnog volgend jaar te kunnen laten doorgaan! De komende maanden gaan we hard aan de slag om te bepalen of, hoe en wanneer we ons reisje alsnog kunnen laten plaatsvinden. En hoe we de al gemaakte afspraken met externe partijen, al dan niet kunnen ontbinden of kunnen doorschuiven naar de nieuwe datum. Belangrijke vraag hierin is vanzelfsprekend of en zo ja welke financiële consequenties e.e.a met zich brengt, ook voor ons is dat nu nog onduidelijk.

 

Wij verwachten jullie aan het begin van het nieuwe zangseizoen in meer detail te kunnen informeren en natuurlijk zoveel eerder als mogelijk. Toen we ons eerder dit jaar vol overgave in dit avontuur stortten, hadden wij nooit kunnen vermoeden dat de wereld en nu zo uit zou zien en wij deze keuze zouden moeten maken.

 

Wij hopen op jullie geduld en begrip voor onze beslissing en voor de duidelijkheid – dit is uitstel en geen afstel, op wat voor manier dan ook!

Lieve groet,

Golden Crew

Leuker gaat Woningsdag niet worden!

Woningsdag 2020 leuker gaat het niet worden!

Kippenvel alle jullie enthousiasme om mee te doen met deze ludieke Woningsdag! Zie hoe mooi jullie eruit zagen. Met als toppers van de dag M&M (Magda & Marijke) die alle Alten een bezwete oranje tompouce brachten. Geweldig!

Geniet: https://youtu.be/PR0IG7JZFZY

En wij gaan door. Want in al ons missen van elkaar is de creativiteit niet minder. Daarom het volgende idee:

GVK viraal
Wij gaan de virtuele uitdaging aan met alle stemgroepen. Uiteraard gaat Martina dit virtueel dirigeren. Nanneke (S1) gaat dit real life in elkaar zetten voor ons. Wat bij voorbaat al een prestatie is van megaformaat.

Het nummer dat hiervoor is uitgekozen: don’t worry about me.

En dan niet onbelangrijk: wij gaan dit, toch al bijzondere nummer, in deze hele speciale editie ook op onze site zetten. Wil je dus niet extern in beeld dan moet je deze uitdaging voorbij laten gaan.

Voor ieder ander die graag mee wil doen, is de planning als volgt:
Voorbereiden                          dinsdag 5 mei of eerder
Inzingen                                   uiterlijk woensdag 6 mei
Versturen naar Nanneke      uiterlijk donderdag 7 mei

Mocht je het filmpje eerder klaar hebben dan mag je het uiteraard meteen sturen.  Volgende repetitie woensdag 13 mei zijn wij de trotse bezitters van een virtuele GVK versie als dit haalbaar is voor onze editor Nanneke.

Voordat je gaat opnemen, lees de instructies. Deze zijn separaat per mail via de akela naar jou gestuurd. Lieve zangeressen zoals wij heel veel kunnen, kunnen we dit ook. Wij gaan ervoor!

Ander nieuws:
Audities 2020
De audities van juni 2020 komen te vervallen. Wij zijn bezig met nieuwe ideeën met betrekking tot de audities en instroom. Zodra het een en ander duidelijk is, horen jullie dat natuurlijk. Mocht je vriendinnen hebben die op de wachtlijst staan, zij ontvangen binnen nu en een paar weken bericht van ons.

Planning repetities 2020-2021
De planning voor de repetities van volgend jaar 2020-2021 staan op de site. Allen onder voorbehoud, omdat wij ook niet weten hoe het leven er na september uit ziet.

Jubelconcerten
Onze top optreden met het City Orkest is verplaatst naar 15 november 2020. Wederom 2 optredens, een in de ochtend en een in de middag. Het MCO is in overleg over of doorschuiven van de kaarten of iedereen het geld terug geven. Zodra het duidelijk is, informeren wij jullie.

De extra repetities voor onze jubbeloptredens in het MCO 15 november zijn: dinsdag 20 oktober en dinsdag 27 oktober 2020 van 20.00-22.00/22.30 uur. Datum van de generale is dinsdag 10 november van 20.00 tot 22.30 uur.

Koorbijdrage
Wij realiseren ons dat de komende maanden voor velen financieel onzeker zijn. Wij zouden het heel jammer vinden wanneer hierdoor een aantal zangeressen zou moeten stoppen met het koor. Normaal gesproken is 1 mei de datum waarop je uiterlijk moet opzeggen wanneer je het volgend seizoen niet meer wil zingen. We hebben besloten deze datum dit jaar te verschuiven naar 1 september. De uiterste betaaldatum voor de koorbijdrage verschuiven we van 1 oktober 2020 naar 1 november 2020. Kan je eerder betalen dan natuurlijk graag. Mocht je liever een betaling in termijnen willen neem dan tzt contact met Grietje op of stuur een mail naar bestuur@gooisvrouwenkoor.nl. Deze informatie herhalen we nog een keer in de volgende nieuwsbrief.